11 tháng, đón hÆ¡n 5,8 triệu lượt khách lÆ°u trúTheo ước tính của Sở Du lịch, đến hết tháng 11-2018, toàn tỉnh đón hơn 5,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 14,75% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có gần 2,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 39%. Tổng doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh ước hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ các cơ sở lưu trú đạt khoảng 20.275 tỷ đồng.

Thống kê quốc tịch khách cho thấy, đến hết tháng 10, Khánh Hòa đón gần 1,6 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 56,6% so với cùng kỳ 2017. Thị trường khách Nga xếp thứ hai với gần 365.000 lượt khách, tăng 1,5%; kế tiếp là thị trường Hàn Quốc với 58.600 lượt khách, tăng 73,6%. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thuộc về thị trường khách Malaysia với 41.150 lượt, tăng 573% so với cùng kỳ năm 2017 (3.718 lượt khách).

X.T/ baokhanhhoa.vn

Quảng cáo