Có nên giao đất đặc khu vượt quá đời người?

Thời hạn này thực chất là hình thức nhượng địa mà hiện nay chỉ những nước nghèo đói lạc hậu và hoang sơ mới cần đến – đại biểu Quốc hội trăn trở về khả năng giao đất đến 99 năm ở đặc khu. Thời hạn sử dụng đất trong dự thảo Luật Đơn vị … Continue reading Có nên giao đất đặc khu vượt quá đời người?