NGÀY

MÔ TẢ CAO / THẤP LG.MƯA GIÓ ĐỘ ẨM

TỐI NAY

THÁNG 11 11

Nhiều Mây
24°
20%
BTB 24 km/giờ 86%

THỨ HAI

THÁNG 11 12

Nhiều Mây
30°23°
20%
BĐB 17 km/giờ 76%

THỨ BA

THÁNG 11 13

Nhiều Mây
30°23°
10%
BĐB 17 km/giờ 75%

THỨ TƯ

THÁNG 11 14

Mây Vào Buổi Sáng / Nắng Vào Buổi Chiều
30°23°
20%
BĐB 14 km/giờ 74%

THỨ 5

THÁNG 11 15

Nhiều Mây
31°24°
10%
BĐB 14 km/giờ 73%

THỨ SÁU

THÁNG 11 16

Giông Bão Rải Rác
31°24°
40%
ĐB 13 km/giờ 77%

THỨ BẢY

THÁNG 11 17

Giông Bão
29°24°
80%
B 10 km/giờ 78%

CHỦ NHẬT

THÁNG 11 18

Giông Bão
28°24°
80%
B 19 km/giờ 85%

THỨ HAI

THÁNG 11 19

Mưa
28°24°
60%
ĐB 14 km/giờ 83%

THỨ BA

THÁNG 11 20

Mưa Rào Có Sấm Chớp
29°24°
60%
BĐB 12 km/giờ 80%

THỨ TƯ

THÁNG 11 21

Nhiều Mây
30°24°
20%
BĐB 15 km/giờ 77%

THỨ 5

THÁNG 11 22

Nhiều Mây
29°24°
20%
BĐB 16 km/giờ 77%

THỨ SÁU

THÁNG 11 23

Giông Bão
29°24°
80%
BĐB 15 km/giờ 80%

THỨ BẢY

THÁNG 11 24

Giông Bão Rải Rác
30°24°
50%
BĐB 14 km/giờ 77%

CHỦ NHẬT

THÁNG 11 25

Giông Bão Rải Rác
30°24°
40%
BĐB 14 km/giờ 76%

 

Dự báo thời tiết tham khảo từ nguồn: https://weather.com/vi-VN/weather/tenday/l/Nha+Trang+Vietnam+VMXX0029:1:VM

> Đường đi ghê rợn của thuốc thịt người Trung Quốc
> Bắt đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin và 15 túi ma túy tổng hợp
> Biển người chen nhau mua vé trận Việt Nam-Malaysia