‘Gỡ băng’ cho đất Vạn Ninh

 Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), nơi dự kiến xây dựng đặc khu Bắc Vân Phong, kiến nghị cho chuyển quyền sử dụng đối với diện tích vừa có đất ở vừa có đất trồng cây lâu năm. Ngày 18-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Xuân Tây, Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, … Continue reading ‘Gỡ băng’ cho đất Vạn Ninh