Khánh Hoà: Nhiều cơ sở lưu trú không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động

Hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà tồn tại 17 cơ sở lưu trú chưa đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự nhưng vẫn mở cửa đón khách.

Đến hết tháng 3/2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vẫn còn 17 cơ sở kinh doanh lưu trú không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch nhưng vẫn hoạt động. Phần lớn cơ sở lưu trú này chưa được nghiệm thu về PCCC và chưa được cấp giấy chứng nhận về an ninh trật tự. 

Trước đó tại tỉnh này có đến 31 khách sạn không đản bảo điều kiện kinh doanh lưu trú. Sau khi các cơ quan chức năng tìm giải pháp xử lý, 14 cơ sở đã hoàn thành khắc phục, đủ điều kiện hoạt động, 17 cơ sở còn lại vẫn chưa khắc phục xong. 

Nguồn: VTV

Loading...