Quý III/2018, toàn tỉnh Khánh Hòa triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính tại 44 đơn vị (trong đó có 17 cuộc chuyển sang từ quý II); đã ban hành kết luận 17 cuộc; kết thúc thanh tra tại đơn vị và đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra 10 cuộc; đang tiến hành 4 cuộc theo kế hoạch.

Kết quả, phát hiện 8 đơn vị có sai phạm với số tiền 6,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 6 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính 427 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 5 tổ chức, 6 cá nhân. Đến nay, đã thu hồi nộp ngân sách 5,6 tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ngành triển khai 946 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.087 cá nhân và 651 tổ chức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: Trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng, công thương, văn hóa, nông nghiệp, y tế, tư pháp, kế hoạch đầu tư, du lịch, lao động… Đã phát hiện 2.185 đối tượng vi phạm (1.846 cá nhân, 339 tổ chức); ban hành 2.152 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 6,7 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 15 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 17 đơn vị. Qua thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã kiểm tra, đôn đốc 62/72 kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đối với số tiền 6 tỷ đồng, xử lý trách nhiệm đối với 5 cá nhân… Kết quả, đã thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước đạt tỷ lệ 97,6% và xử lý khác đạt 75%.

Theo Lê Nguyên/ thanhtra.com.vn

Mở tiệm hớt tóc, bà chủ và 2 nhân viên lại bán d.âm

> Giá xăng A95 tăng sốc gần 600 đồng/lít, cao nhất từ đầu năm

> Nhóm cướp gần 3 tỷ đồng tiền, vàng ở Phú Yên bị bắt như thế nào?

Quảng cáo