Khánh Hòa: Tùy tiện cho khai thác khoáng sản, Phó Chủ tịch thị xã bị kỷ luật

Xác nhận cho phép cải tạo đất nông nghiệp, tận thu đất nguyên liệu đối với diện tích gần 2ha đất nông nghiệp công ích mà không có tham mưu, đề xuất của bộ phận chuyên môn, Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Lê Bá Thuận đã bị kỷ luật khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa họp thông qua kết quả xem xét, thi hành kỉ luật ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

Được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, ông Lê Bá Thuận đã xác nhận cho phép ông Phan Thanh Phong (trú tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) cải tạo đất nông nghiệp, tận thu đất nguyên liệu đối với diện tích 19.145m2 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại thôn Đống Đa, xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa).

Ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Vấn đề ở chỗ, quyết định của ông Thuận không có sự tham mưu, đề xuất của bộ phận chuyên môn, trái thẩm quyền so với quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Khoáng sản.

Việc tự quyết của ông Thuận cũng không đúng với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lí, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; vi phạm Quy định quản lí nhà nước về hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Bá Thuận đã vi phạm điểm đ, khoản 2 Điều 8; điểm c khoản 1 Điều 29 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lí kỷ luật đảng viên vi phạm.

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy vi phạm của ông Lê Bá Thuận là lần đầu; trong quá trình kiểm điểm, ông Lê Bá Thuận đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự giác nhận khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xem đây là bài học sâu sắc để sửa chữa, khắc phục. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỉ luật ông Lê Bá Thuận bằng hình thức khiển trách.

Theo BVPL

Loading...