Ngày 18-8, trong khuôn khổ Lễ hội trái cây ngon Khánh Sơn lần 1, năm 2019 tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn diễn ra hội thi già làng khéo tay. Hội thi đã thu hút nhiều già làng và người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương tham gia. Tại hội thi, những người tham gia thể hiện sự khéo tay qua việc làm một số dụng cụ lao động và nhạc cụ truyền thống. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho dụng cụ nỏ và tên của xã Ba Cụm Nam.

Hội thi là một hoạt động mang đậm nét văn hóa của người dân địa phương, góp phần đa dạng các hoạt động của Lễ hội trái cây ngon Khánh Sơn; qua đó giới thiệu hình ảnh con người của vùng đất Khánh Sơn đến với du khách thập phương, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại tại hội thi.

Ông Bo Bo Tiến đến từ xã Sơn Hiệp đang đan gùi.
Ông Mấu Hồng Thái thử nhạc cụ đàn Khèn Bầu vừa làm xong.
Người đồng bào xã Sơn Lâm đan nia và gùi.
Đan dụng cụ bắt cá dưới suối

Một thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số đang chế tác đàn Chapi.

Anh Mấu Duy Xuyên chế tác chong chóng.

Theo Mã Phương/Báo Khánh Hòa

> Lễ hội Trái cây Khánh Sơn: Đất lành sinh trái ngọt

> Biển Nha Trang: Dấu ấn trong lòng tôi

> Khánh Sơn: Rộn ràng tuần lễ văn hóa các dân tộc

 

 

Quảng cáo