Công đoàn các cấp chủ động thông tin đến CNLĐ về dự thảo Luật Đặc khu để không bị lợi dụng

Đây là chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tham gia BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam và chỉ đạo các cấp CĐ triển khai một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt (gọi tắt là … Đọc tiếp Công đoàn các cấp chủ động thông tin đến CNLĐ về dự thảo Luật Đặc khu để không bị lợi dụng