Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Hòa được Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sáng 17-5, Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với trên 300 đại biểu đại diện cho 94.000 đoàn viên của 1.599 công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự. Đại hội có còn sự tham gia của 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo của các cơ quan trung ương, địa phương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, nước bạn Lào…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hòa gồm 38 vị,. Trong đó, ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hòa (cầm hoa ở giữa) tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Khánh Hòa.

Biện pháp tổ chức và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới; hình thức, nội dung hoạt động phong phú, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt các hoạt động “Tháng Công nhân”, Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca”, “Tết sum vầy”, Quỹ “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa”… đã phát huy tác dụng, có hiệu quả thiết thực, được đoàn viên, NLĐ và xã hội đồng tình, hưởng ứng.
Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Các đại biểu đại diện cho công nhân, người lao động tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội Công đoàn khóa X