Trầm luân với… cây trầm hương

Nghề soi trầm ở xã Vạn Thắng. Ảnh: H.V.M
Loading...