Bắt đầu từ 1/11/2018, tỉnh Khánh Hòa sẽ thí điểm thực hiện thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường tại 4 tuyến đường trung tâm của TP Nha Trang.

Quảng cáo