Tỉnh Khánh Hòa dùng hơn 20 ha đất sân bay Nha Trang đối ứng 3 dự án BT về giao thông. Sau 3 năm, chưa dự án BT nào hoàn thành và đang bị thanh tra.

Thanh tra du an san bay Nha Trang anh 1

 

Phượng Nguyễn An Bình

https://zingnews.vn/vi-sao-3-du-an-bt-doi-dat-san-bay-nha-trang-bi-thanh-tra-post1139096.html

Quảng cáo