Để tạo đột phá và phát huy hết tiềm năng, lợi thế của khu Kinh tế Vân Phong, Chính phủ đề xuất hàng loạt các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào khu vực này.

Đề xuất hàng loạt chính sách đặc thù cho khu Kinh tế Vân Phong ảnh 1
Nhiều chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào khu Kinh tế Vân Phong – Khánh Hòa

Ưu tiên về thủ tục hải quan và thuế

Chiều 24/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài một số chính sách chung, Dự thảo Nghị quyết đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù thu hút các nhà đầu tư chiến lược để tạo đột phá và phát huy hết tiềm năng, lợi thế của khu Kinh tế Vân Phong.

Theo đó, để hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược, dự thảo Nghị quyết quy định nhà đầu tư chiến lược được hưởng chế độ ưu đãi theo hướng được trừ 150% chi phí nghiên cứu và phát triển thực tế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được ưu tiên về thủ tục hải quan và thủ tục về thuế. Nhà đầu tư chiến lược phải thực hiện các cam kết, nhất là cam kết thực hiện đúng các nội dung và tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cam kết không chuyển nhượng Dự án trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư kinh doanh trong khu Kinh tế Vân Phong, dự thảo Nghị quyết quy định Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân bay, đầu tư bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng, cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I của nhà đầu tư chiến lược.

Lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá

Dự thảo đề xuất cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa để bổ sung nguồn lực phục vụ việc phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ Quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý. Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa được tiếp nhận từ nguồn ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác. Không sử dụng ngân sách của tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ Quỹ.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ.

Văn Kiên

https://tienphong.vn/de-xuat-hang-loat-chinh-sach-dac-thu-cho-khu-kinh-te-van-phong-post1440899.tpo

Quảng cáo